De boeiende wisselwerking tussen lichaam, geest en ademhaling

Precies een jaar geleden schreef ik mijn eerste blog, met als thema ‘Aandacht voor de ademhaling’.

Nu prijkt dit thema weer op mijn blog. Niet eens zo verrassend na een jaar waarin ademen zowel vitaal, beladen als beperkend werd ervaren. Ondertussen lijkt de nieuwe hype dat we met zijn allen ‘ademhaling oefenen’, maar is dat wel zo’n goed idee? Om die vraag te beantwoorden, leg ik jullie graag eerst uit wat ademhaling precies is.

De ademhaling is een zelfregulerend mechanisme dat door het autonome zenuwstelsel aangestuurd wordt. Dit mechanisme wordt ondersteund door de coördinerende intelligentie van het lichaam. Ademhalingsbewegingen zijn een psychofysiek gebeuren onder constante beïnvloeding van onze houding, onze gedachten en emoties. De ademhaling volgt zo elke reactie en activiteit in en van ons lichaam.

  • Een korte oefening – “Richt je blik geconcentreerd op één punt in je nabijheid: waar in je lichaam observeer jij je ademhaling? Word vervolgens de hele ruimte om je heen gewaar: welke fysieke ruimte bestrijkt je ademhaling nu?”

Door onze adem communiceert het lichaam met de geest en met de binnen- en de buitenwereld. Om die reden heeft zij bijzonder veel te vertellen over hoe en wat we doen en wie we zijn op een gegeven moment: de ademhaling als resonantie met het leven zelf.

Kijken we naar de fysieke organisatie van de adembeweging, dan zien we lucht in- en uitstromen als een gevolg van balg-achtige bewegingen van de ribben. Een natuurlijke reflex waarvan de werking afhankelijk is van de ondersteuning van de hele romp.

En daar knelt het schoentje. De vele goedbedoelde technieken om de ademhaling te verbeteren – lees te controleren – hebben allen een doel voor ogen: vitaler worden, zuiveren, concentratie verhogen, meer ontspanning en tal van andere noden en verlangens die we nastreven. Deze prestatiegerichte methoden brengen soms wat ze beogen maar kunnen ook het lichaam in verwarring brengen. Het gebruik van het lichaam als mechanisch instrument is een bypass waarbij de meest essentiële schakel ontbreekt: voeling met het lichaam, het vertrouwen in haar bio-intelligentie en een goede lichamelijke coördinatie.

Kunnen we ons lichaam opnieuw meer als het geheel van onszelf benaderen? De natuurlijke adembeweging is een eerlijke referentie om vanuit zachtheid, aandacht en gewaarwording, onszelf fysiek, mentaal en emotioneel erkenning te geven.

Een veelzijdige lessenreeks over het herbeleven van de natuurlijke ademhaling.

Om dit proces naar meer zelfbewustzijn, aandacht en acceptatie voor de adembeweging te be-lichamen heb ik een 5 weken programma voor jullie uitgeschreven. In die vijf weken vergroot je aandacht en inzicht in je natuurlijke ademhaling, verduidelijkt vanuit verschillende invalshoeken. Met de Alexandertechniek als basis, die de connectie met lichaam en geest versterkt, zal gewaarwording ruimte geven aan de ervaring dat je gewone – natuurlijke – ademhaling even ondersteunend als richtinggevend is. Een wisselwerking die continu en in ieder van ons aanwezig is.

De adembeweging in het bewustzijn brengen en tegelijk meer bewegingsvrijheid in het lichaam creëren laat ons toe de ademruimte te beleven binnen een natuurlijk en bevrijdend proces.

Verwacht geen sturende ademhalingstechnieken in deze lessenreeks.