We zijn verbonden met de wereld rondom ons, of we dat nu willen of niet

“Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.” ― Jeroen Brouwers

Wij staan niet los van alles wat rondom en in ons beweegt. De input en de prikkels vanuit ons externe en interne milieu hebben ogenblikkelijk invloed op het autonome zenuwstelsel. Deze instant reactie, die een injectie aan overdrachtsstoffen vrijmaakt, vertaalt zich in het gedrag van spieren en organen en roept gedachten en emoties op.

Het autonome zenuwstelsel beoordeelt golven informatie die vanuit de binnen- en de buitenwereld komen aanrollen en maakt daarbij geen onderscheid tussen een ingebeelde of een tastbare realiteit. Het werkt als een soort scannende satelliet. Dit communicatiecircuit bevindt zich in hersenstam en wervelkolom en is in die werkelijkheid het centrum van ons bestaan. Het komt voort uit onze oudste overlevingsimpuls.

In 2021 mocht ik via mijn werk steeds meer ervaren hoe houding en efficiënt bewegen, niet alleen vervormd worden door kopieergedrag, ouderdom, een gebrek aan lichaamsbewustzijn en fysieke en geestelijke trauma’s die we hebben opgelopen tijdens onze levensloop, maar vooral door het gedrag van ons autonome zenuwstelsel in reactie op het leven in en rondom ons.

Dat maakt het minder nodig om telkens naar het verleden om te kijken en is een aanmoediging om de modus operandi waarop ons autonome zenuwstelsel vandaag draait te observeren. Deze manier van kijken is een directe en praktische benadering om met de realiteit om te gaan zoals deze zich nu aan ons voordoet. Zeer zeker zitten de uitlopers, symptomen en verhalen van het verleden in ons gedrag, maar door de communicatie met het zenuwstelsel te evalueren, veranderen we het inwendige narratief – het verhaal uit het verleden dat we opnieuw en opnieuw herhalen – naar een actueel, inzichtelijk en begrijpend verhaal van wederkerigheid. Van zodra men meer bewust wordt van de actieve toestand waarin het autonome zenuwstelsel zich bevindt, en dat leert men stapsgewijs tijdens de sessies, krijgt men invloed op deze toestand. Door te luisteren naar de fysieke, neurologische veranderingen die voorafgaan aan een bepaald gedrag, communiceert men met lichaam en geest aan de hand van aandacht en zorg. Vervolgens zal de reactie van het autonome zenuwstelsel er een zijn van vertraging met een opening naar therapeutisch herstel.

Het lichaam vertelt op eerlijke wijze wat je toestand nu is en waar het potentieel tot veranderen ligt. Tijdens de sessies krijg men vanuit gewaarwording en ervaring, duidelijke barrières in beeld én fysieke, praktisch handvatten om het veranderingsproces zelf in te zetten en te ondersteunen.

Naast een groter wordend zelfbewustzijn over het eigen gedrag en spanningspatronen, leert men het lichaam aansturen op een manier die het autonome zenuwstelsel zo reguleert dat het zowel herstel als een nieuw en efficiënt gebruik toelaat. Je werkt dus op lichaam en geest tegelijkertijd. Niet onlogisch: alles is met alles verbonden.

Wanneer je mensen kent die moeilijk lichamelijke en mentale rust vinden, veel stress te verwerken hebben – aanloop naar burn-out – ademhalingsproblemen ervaren, steeds weer pijn verdragen in nek en schouders of een problematische houding vertonen; dan kan je hen voorstellen om mijn behandelmethode en visie op lichaam en geest op te zoeken. Een of twee sessies zijn voldoende om te beoordelen wat mijn werkmethode voor hen kan betekenen.

Wanneer we het bekende-onbekende toelaten, zal men versteld staan van de ontdekkingen en het zelfregulerende vermogen die als een geweldig potentieel binnen onze lichamelijke structuur en ons denkend en sturend vermogen verborgen liggen.