tangodansers

In de intimiteit van de dans werken de lichamen van tangodansers als communicerende vaten. Spanningen worden altijd overgedragen. Kan ik in connectie met mijn partner mijn lichaam vrij, ruim en open houden zodat intentie en receptie kwaliteiten worden waaruit de beweging kan ontstaan? Tijdens de lessen Alexandertechniek zal je patronen waarnemen die ook in je dansen voorkomen. Door uit die gewoonten te stappen leer je je lichaam gebruiken op een manier die nieuw is en anders met zijn krachten omspringt. Je creëert meer bewustzijn voor jezelf en je partner.

In mijn praktijk geef ik enkel privélessen. Workshops voor kleine groepen over de basisprincipes van de Alexandertechniek in relatie met tango zijn mogelijk.