tarieven

Een individuele Alexandertechniek les duurt een uur en je betaalt 60€.

Deze lessen zijn erop gericht om je algehele functioneren te activeren. Je lichaam vertelt altijd op eerlijke wijze wat je toestand is en waar jouw potentieel tot veranderen ligt. Doorheen de sessies krijg je door gewaarwording en ervaring, duidelijke barrières in beeld en word je begeleid en ondersteund om hierin verandering toe te laten. Een proces waarbij je fysieke, praktische handvatten krijgt aangereikt om het veranderingsproces blijvend te ontwikkelen. Je leert je lichaam, met zijn autonome zenuwstelsel, zo reguleren dat herstel en een nieuw en efficiënt gebruik mogelijk worden.

Welzijn vergroot, fysieke prestaties verbeteren en je neemt je eigen herstel ter hand. Het doorlopen van een 8 wekelijks traject zal een enorme verandering inleiden in je lichaamservaring en bewustzijn en inwerken op onderliggende klachten en beperkingen. Wat je leert neem je voor altijd mee.